Ammetid og avvenningAmmetid og avvenning

Hvor lenge bør Ammingen pågå?

Ideelt sett bør barnet bli matet utelukkende med morsmelk i løpet av de første 6 mnd.

Den inneholder alt barnet trenger for sunn vekst. Etter 6 måneder, bør barnet begynne å ta fast føde i tillegg.

Amming er deretter gradvis erstattet av faste stoffer. WHO (World Health Organisation) og UNICEF anbefaler å fortsette med amming fram til det andre året av livet.

Amme så lenge som du og barnet ditt vil.

Avvenning?

Avvennings prosessen tar ca 14 dager. Gjennom sakte redusering av måltidets frekvenser og lengder, reduseres morsmelken gradvis.

Det betyr at barnet kun får ammet i korte perioder eller at brystet kun gir en liten mengde av melk før mor føler ubehagelig belastning i brystet.

Ved brystspreng, melk eller amm til sprenget avtar. Barnet skal ikke bli mett på dette. Gjør dette gjennom hele avvenningsperioden  så kan du slippe brystbetennelse.

TILBAKE AMMING GÅ VIDERE